1970 - 1979 Herdenkingen Leieslag Kuurne

1970

10-05-1970      

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van Kol. Hernoë -korpsoverste 12e Linie,  Kol. Massart,

 • 10.00 uur  H. Mis met Mgr. Van Zuylen- bisschop van Luik, en aalmoezenier Wagelmans (pastoor in  Modave)
 • 11.00 uur - Optocht naar beide oorlogsmonumenten.
 • 11.30 uur - Receptie in het gemeentehuis, toespraken en ondertekening Gulden Boek.
 • 13.00 uur - Banket in De Gilde, Marktplein.

 1971

16-05-1971       

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van L. Kol. Peeters, korpsoverste 12e Linie.

 • 10.00u  Eucharistieviering met oud-aalmoezenier Wagelmans, brancardier van het 12e Linie tijdens  de Slag aan de Leie in 1940 en opgedragen aan alle slachtoffers van toen.

1972

14-05-1972       

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van L.Kol.BEM. Adriaensen, korpsoverste 12 Linie.

 • 09.30 uur - Bijeenkomst aan de kerk voor al de maatschappijen met vlag.
 • 09.45 uur - Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden
 • 10.00 uur - Plechtige eucharistieviering in de St. Michielskerk, tot zielsrust van al de slachtoffers van de Slag aan de Leie, gecelebreerd door Z.E.H. Wagelmans, pastoor te Hermalle, brancardier 12e Linie tijdens de veldslag.
 • 10.45 uur - Grote optocht naar het Leiemonument. Bloemenhulde en Vaderlands Lied.
 • 11.30 uur - In het Brandweerarsenaal: Receptie van de vreemde genodigden en ondertekening van het Gulden Boek.
 • 12.30 uur - Banket in de Zalen Van Wonterghem. (150 fr.)

1973

 • 14.05.1973        Maandag -   Start van “De Week van het 12e Linie”, naar aanleiding van 850 jaar Kuurne.
  • Aankomst en opslaan bivak in Gen. Ivan Gérardstraat,
  • Bivak langs de Leie van de eenheden van het 12e Linie.
  • Verwelkoming in de Twaalfde Liniestraat (ter gelegenheid bijzonder versierd)
 • 15.05.1973        Dinsdag -     Openstelling van het bivak voor het publiek
 • 16.05.1973        Woensdag - Geleid bezoek van de schoolkinderen, daarna voor het publiek.
 • 17.05.1973        Donderdag -Geleid bezoek. Te 19u in Bonaerde Vriendenschieting Egika - 12e Linie.
 • 18.05.1973        Vrijdag -       te 19u Terrein Oud- tramstation: voetbalmatch Kuurne Sport - 12e Linie.
 • 19.05.1973        Zaterdag -    In de namiddag dropping en oefeningen op gans het grondgebied van Kuurne.
  • Daarna doorlopende demonstraties op het Markt- en gemeentehuisplein.
  • te 20u -  Bal van het Twaalfde Linie in raadskelder van het nieuw gemeentehuis. Orkest    Henri Denis.
 • 20-05-1973       Zondag: Herdenking van de Leieslag te Kuurne.
 • 09.30u   Opstelling van de militaire muziekkapel van de landmacht , met regimentsvaandel van 12e Linie geëscorteerd door een volledige compagnie militairen.
  • Ontvangst van de kolonels: Peeters, Massart, Hernoë en Gendarme, Derijcke, alsmede de korpsoverste van het 12 Linie kolonel Adriaensen. Ridder Pierre van Outryve d’Ydewalle, gouverneur van West-Vlaanderen, Lt.Gen. Hénon, commandant van de 16e legerdivisie, Lt. Gen.Roman, vleugeladjudant en persoonlijke vertegenwoordiger van Koning Boudewijn.
 • 10.00u  In de St. Michielskerk, solemnele herdenkingsconcelebratie opgedragen door de aalmoezeniers Bouquelle en Pol Haerens, bijgestaan door de parochiale geestelijkheid.
 • 11.00u  Stoet en plechtigheid aan de beide oorlogsmonumenten, langs de 12e Liniestraat, Koning Albertstr., Harelbeeksestr., en Generaal Gérardstraat. Bloemen aan monument en parade.
 • 12.00 u. Parademars door militair muziek en bataljon langs de Kerk- Leie- Koning Léopold III- Koning Albert- Eisenhower- en Kortrijksestraat.
 • 12.30u  Receptie in het brandweerstation en officiële opening van het historisch museum van het Twaalfde Linie.
  • Aanstelling van drie ere-korporaals bij het 12e Linie: André Deylgat, burgemeester, Alfons Delchambre, voorzitter Leiecomité, André Lietaert, voorzitter van het feestcomité.
 • 13.00u  Verbroederingsmaal in de Zalen Van Wonterghem (350 ingeschrevenen)

1974

19-05-1974       

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van aalmoezenier Wagelmans en Kol. Farcy, korpsoverste 12e Linie.

1975

11-05-1975       

 • 09.30 uur - Bijeenkomst aan de kerk voor al de maatschappijen met hun vlag.
 • 09.45 uur - Aankomst van de burgerlijke en Militaire overheden.
 • 09.55 uur - Aankomst van de afgevaardigde van Z.M. Koning Boudewijn.
 • 10.00 uur - Plechtige eucharistieviering in de St. Michielskerk met aalm. Wagelmans, geassisteerd door de aalmoezeniers die deelnamen aan de Leieslag aalm. Bouquelle en Delaite, (pastoor te Molenbaix), in aanwezigheid van Kol. Farcy, Korpsoverste 12e Linie en Kolonel  Massart
 • 10.45 uur - Grote Optocht naar het Leiemonument. Bloemhulde en Vaderlands Lied.
 • 11.30 uur - Receptie van de vreemde genodigden in het gemeentehuis.
 • 13.00 uur - Banket in zaal “Midheem”, Marktplaats. (250 fr.)

1976                                                       

15.05.1976 

Vanaf 22.30 uur - nachtoefening door de reserve- officieren reseau Kortrijk en omstreken)

 • 17.00 uur - Aankomst van de militairen.
 • 19.00 uur - Ontvangst in “De Facteur”
 • 20.00 uur - Avondmaal in zaal Leierust ( 40 personen)

16-05-1976 

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van Lt. Kol. Babette, Korpsoverste 12e Linie

 • 09.40 uur - Bijeenkomst aan de kerk voor al de maatschappijen met vaandel.
 • 09.50 uur - Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 10.00 uur - H. Mis tot zielsrust van alle slachtoffers van de Slag aan de Leie, met concelebratie door Z.E.H. Wagelmans, pastoor te Hermalle, geassisteerd door E.H. Delaite, pastoor te Molembaix, beiden brancardiers bij het 12e Linie tijdens de slag aan de Leie en E.H. Conter, huidig aalmoezenier van het 12e Linie.
 • 10.45 uur - Grote optocht naar het Leiemonument. Bloemenhulde en Vaderlandslied.
 • 11.30 uur - Receptie van de genodigden in het gemeentehuis. Ondertekening van Gulden Boek.13.00 uur - Banket in De Gilde, Marktplein.

1977

15-05-1977       

Herdenking van de Leieslag in aanwezigheid van Lt. Kol. Babette, Korpsoverste 12e Linie.

 •  09.40 uur - Bijeenkomst aan de kerk voor alle maatschappijen, met vaandel.
 • 09.50 uur - Aankomst van burgerlijke en militaire overheden
 • 10.00 uur - Plechtige eucharistieviering tot zielsrust van al de slachtoffers van de Leieslag., gecelebreerd door E.H. Wagelmans, pastoor van Hermalle, geassisteerd door E.H. Delaite, pastoor te Molembaix, gewezen brancardiers van het 12e Linie
 • 10.45 uur - Optocht naar Leiemonument, Bloemenhulde en vaderlands lied.
 • 11.30 uur - Receptie voor de genodigden op het gemeentehuis.
 • 13.00 uur - Banket in de zaal “Volkshuis”, Kattestraat.

1978

20.05.1978      

Zaterdag - in de namiddag: oefening door de reserveofficieren “Reseau Kortrijk en omliggende”

 • 19.00u       Souper K.B.S., met officieren in het Oud Gemeentehuis

21-05-1978        

 • 10.00 uur - H. Mis met aalm. Wagelmans (pastoor Hermalle) bijgestaan door E.H. Delaite oud aalmoezenier 12e Linie en nu pastoor te Molembaix.en de E.H. Conter en Haumont,      huidige aalmoezeniers van het 12e Linie.
 • 10.45 uur - Optocht naar de beide oorlogsmonumenten, bloemenhulde en vaderlands lied. Defilé voor de officiële overheden.
 • 11.30 uur - Receptie op het gemeentehuis. Ondertekening van het Gulden Boek.
 • 13.00 uur - Banket in “Midheem”  (400 fr.)

1979

20-05-1979      

 • 09.40u. Bijeenkomst in de kerk voor alle maatschappijen en vaandels.
 • 10.00u  Eucharistieviering in de St. Michielskerk (E.H. Wagelmans en E.H. Delaite en Aalm.Haumont)
 • 10.45u  Optocht naar de monumenten. Bloemenhulde en Vaderlands lied.
 • 11.30u  Officiële receptie op het gemeentehuis, in aanwezigheid van Majoor Vrolix, vertegenwoordiger van het 12e Linie, samen met Kol. Massart, Kol. Adriaensen, Kol. Hernoë, Commandant van West-Vlaanderen Van Heesters, Arrondiss. Commissaris Deprest.
 • 12.30u  Banket per inschrijving in zaal De Gilde, Marktplein