1990 - 1999 Herdenking Leieslag Kuurne

1990

27.05.1990       

 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk voor alle maatschappijen met vaandel.
 • 09.50u  Ontvangst van een detachement van het 12e Linie en van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.55u  Aankomst van de vertegenwoordiger van Z. M. Koning Boudewijn.
 • 10.00u  Plechtige herdenkingseucharistie in de St. Michielskerk, waar er aan de linkerkant van de middenbeuk stoelen voorbehouden worden tot 09.45u
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18 in het Kerkpark
  • Daarna korte optocht naar het oorlogsmonument ‘40-’45 en défilé voor het gemeentehuis.

1991

12.05.1991       

 • 09.15u  Ontvangst in het gemeentehuis van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk voor alle verenigingen met vlag.
 • 09.55u  Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden aan de kerk.
 • 10.00u  Plechtige eucharistieviering tot zielsrust van de slachtoffers van de Slag aan de Leie, gecelebreerd door E.H. Piet de Zegher, geassisteerd door rustend pastoor E.H. Wagelmans, brancardier bij het 12e Linie tijdens de Slag aan de Leie in 1940.
 • 10:45u Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18 en het leiemonument. Daarna défilé voor de overheid op het Marktplein door alle verenigingen en afdelingen van de oud-strijders.
  • Na het défilé, apotheose “Ode aan de Vrede” op het Marktplein, met zang, dans...op de 9de van Beethoven, door de kinderen van de Kuurnse scholen, Kureo en anderen
 • 11.30u  Receptie voor alle genodigden in het gemeentehuis.
 • 13.00u  Banket bij inschrijving in de feestzaal “Oud Gemeentehuis”, Weggevoerdenplein,. ( 650 fr.)

1992

17.05.1992       

 • 09.15u  Ontvangst van de personaliteiten op het gemeentehuis
 • 09.55u  Aankomst van de kerkelijke, burgerlijke en militaire overheden.
 • 10.00u  H. Mis met E.H. Waghelmans, oud aalmoezenier nu rustend pastoor te Beaufays en met E.H..Haumont, aalmoezenier van het 12e Linie
 • 10.45u  Optocht naar de beide oorlogsmonumenten, met Bloemenhulde en Vaderlands lied. Defilé voor de overheden op het Marktplein
 • 11.30u  Receptie op het gemeentehuis
 • 13.00u  Banket in Salons Vaernewijck (700 fr.)

1993

De kolonel - korpsoverste Jonghen verbleef in Joegoslavië en werd vervangen door kapitein Charlot.

16.05.1993       

 • 09.15u  Ontvangst van burgerlijke en militaire overheden in het gemeentehuis
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk voor alle verenigingen met vlag.
 • 09.55u  Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden aan de St. Michielskerk.
 • 10.00u  Eucharistieviering voor alle slachtoffers van de Slag aan de Leie.
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18 en het Leiemonument. Loslaten door de schoolkinderen van trossen blauwe ballonnen met blauwwitte vredesbadge. Daarna defilé vóór de overheden op het Marktplein
 • 11.30u  Receptie voor alle genodigden in het gemeentehuis.
 • 13.00u  Banket in de “Salons Vaernewijck”, Hulstsestraat, 217 (800 fr.)

1994

08.05.1994       

 • 09.15u  Ontvangst van de genodigden
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk voor alle verenigingen met hun vlag.
 • 09.55u  Aankomst van burgerlijke en militaire overheden aan de kerk.
 • 10.00u  H. Mis voor alle overleden slachtoffers van de slag aan de Leie
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18 - Korte optocht naar het Leiemonument, Bloemenhulde, Vaderlands Lied en Vlaamse Leeuw.
 • 11.30u  Vóór het gemeentehuis: vlaggenzwaaien en Ode aan de Vrede.-Receptie in het gemeentehuis voor de genodigden. Toespraken en tekenen Gulden Boek.
 • 13.00u  Banket voor de ingeschrevenen.

 1995

14.05.1995       

 • 09.15u  Ontvangst in het gemeentehuis van burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk van alle verenigingen met vaandel.
 • 09.50u  Aankomst aan de kerk van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.55u  Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. Koning Albert II
 • 10.00u  Plechtige eucharistieviering in dankbaar gedenken van alle slachtoffers van de Slag aan de Leie.
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18. Korte optocht naar het Leiemonument 1940-45 met bloemenhulde, Vaderlands Lied, Vlaamse Leeuw en rozen voor Lt. Generaal Ivan Gérard +
 • 11.30u  Défilé vóór de officiële overheden op het Marktplein, door alle maatschappijen en verenigingen van oud-strijders.
 • 11.45u  Receptie in het gemeentehuis voor genodigden, met toespraken en onderteken Gulden Boek.
 • 13.00u  Banket bij inschrijving in de feestzaal H. Familie, Gasthuisstraat, 26

Onder een stralendblauwe hemel werd afgelopen zondag voor de vijftigste opeenvolgende keer de Kuurnse Leieslag herdacht. Ter gelegenheid van dat gouden jubileum woonde luitenant-generaal Guillaume Simons de plechtige eucharistieviering in de Sint-Michielskerk bij.

Na de traditionele bloemenhulde trok de stoet met voorop de kranige vaandeldragers van de fraternités en oud-strijdersverenigingen naar het bescheiden monument langs de boorden van de Leie waar 55 jaar geleden tientallen, vooral Waalse soldaten sneuvelden. Het gros van die soldaten behoorde tot het 12de Linieregiment, dat gekazerneerd is in Spa. Een compagnie van dat regiment is continu in de ex-Joegoslavische Baranja gelegerd in het raam van de UNO-bemiddelingspogingen. "Het was onze bedoeling om zaterdagavond voor de Kuurnse jeugd een fakkeltocht met een vredeswake te organizeren naar het monument samen met een delegatie van de onlangs naar Spa teruggekeerde compagnie. Maar de soldaten kregen daarvoor geen toestemming," legt Rudy Raes van het Kuurnse Feestkomitee, dat de jaarlijkse herdenking organizeert, uit. Als een eresaluut aan de compagnie Blauwhelmen van het 12de Linie, die hun kameraden sinds verleden week in de Baranja aflossen, weerklonk zondagmiddag de overbekende Ode aan de Vreugde uit Beethovens Negende aan het Leiemonument. Een nerveuze wielertoerist vond het gedwongen oponthoud op het jaagpad maar niks en probeerde met zijn fiets doorheen de stoet te laveren. Dat werd hem door de erewacht van de plaatselijke brandweer evenwel kordaat geweigerd. Erg tegen diens zin overigens.

Luitenant-generaal Guillaume Simons was aanwezig op de 50ste Leieslagherdenking

1996

19.05.1996       

 • 09.15u  Ontvangst op het gemeentehuis van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.45u  Bijeenkomst in de St. Michielskerk van alle verenigingen met hun vaandel.
 • 09.50u  Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden in de kerk.
 • 10.00u   Plechtige eucharistieviering in de St. Michielskerk in dankbaar gedenken van alle slachtoffers van de Slag aan de Leie in 1940.
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het monument ‘14-’18 en korte optocht naar het Leiemonument 1940-45 met Bloemenhulde, Vaderlands Lied, Vlaamse Leeuw en groet aan het monument van Luit. Generaal Ivan Gérard, bevelhebber van het 12e Linie, tijdens de Slag aan de Leie.
 • 11.30u  Défilé vóór de officiële overheden op het Marktplein, door alle maatschappijen en verenigingen van Oud-strijders.
 • 11.45u  Receptie op het gemeentehuis, toespraak door burgemeester P. Vangansbeke, de kolonel van het 12e Linie en de voorzitter van het Leiecomité. Ondertekenen van het Gulden Boek.
 • 13.00u  Banket per inschrijving.

1997

18.05.1997       

 • 09.15u  Ontvangst in het gemeentehuis, met koffie, voor burgerlijke en militaire overheden
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk van alle verenigingen met hun vaandel
 • 09.50u  Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden in de St. Michielskerk.
 • 10.00u  Plechtige eucharistieviering in dankbaar aandenken van alle oorlogsslachtoffers.
 • 11.15u  Plechtigheid aan het oorlogsmonument 1914-18 - Optocht met muziek en verenigingen naar het Leiemonument WO II
 • 11.45u  Ontvangst op het gemeentehuis van alle genodigden.
 • 13.00u Banket per inschrijving.

1998

17.05.1998       

 • 09.15u  Ontvangst in het gemeentehuis van burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.45u  Bijeenkomst in de kerk van alle verenigingen met vaandel.
 • 09.50u  Aankomst van de burgerlijke en militaire overheden in de St. Michielskerk.
 • 10.00u  Plechtige eucharistieviering in de St. Michielskerk in dankbaar gedenken van alle slachtoffers van de Slag aan de Leie in 1940.
 • 11.15u  Plechtigheid aan het monument ‘14-’18. Optocht naar het Leiemonument 1940-45. Bloemenhulde, Vaderlands Lied, Vlaamse Leeuw en groet aan het monument van de overleden Lt. Generaal Ivan Gérard.
 • 12.15u  Banket bij inschrijving Zaal ’t Laurierblad, Weggevoerdenplein, 11 ( 900 fr.)
 • 15.15u  Défilé van de troepen en oud-strijders voor de officiële overheden op het Weggevoerdenplein.
 • 16.00u  Receptie op het gemeentehuis met toespraken en ondertekenen van het Gulden Boek.

1999

16.05.1999       

 • 09.15u  Ontvangst in het gemeentehuis van de burgerlijke en militaire overheden.
 • 09.45u  Bijeenkomst in de St. Michielskerk van alle verenigingen met vaandel.
 • 09.50u  Aankomst van de burgerlijke en miliatire overheden in de kerk.
 • 10.00u  Plechtige eucharistieviering in de St. Michielskerk in dankbaar gedenken van alle slachtoffers van de Slag aan de Leie in 1940. Deze mis werd voorgegaan door pastoor Luc Callewaert, E.H. Dries Vanhaecke en diaken Achiel Vergaerde en opgeluisterd door de Scola Gregoriana en de Kon. Harmonie Moed en Vlijt. Tijdens de mis werden de 106 Belgische soldaten herdacht die tijdens de Leieslag op het grondgebied van Kuurne gesneuveld zijn, evenals de burgerlijke oorlogsslachtoffers en de Kuurnse militairen die in die wereldoorlog sneuvelden. De militaire overheid was vertegenwoordigd door Luit. Generaal Hanset en het 12e Linie door korpsoverste Kolonel Babette.
 • 10.45u  Bloemenhulde aan het oorlogsmonument ‘14-’18. Korte optocht naar het Leiemonument en Bloemenhulde; Vaderlands Lied, Vlaamse Leeuw en Groet aan het Leiemonument en rode rozen voor wijlen Lt. Generaal Ivan Gerard.
 • 11.30u  Defilé op het Marktplein door alle maatschappijen en verenigingen van oud-strijders.
 • 11.45u  Foto en receptie in het gemeentehuis met toespraken en ondertekenen van het Gulden Boek.
 • 13.00u  Banket in Zaal “De Cappellerie”; Kon. Léopold III straat, 9
  • Er waren dit jaar weinig militairen van het 12e Linie aanwezig op de Herdenking van de Slag aan de Leie. De reden was dat een groot gedeelte van het regiment moest deelnemen aan een vredesopdracht in Bosnië.
  • Tijdens deze Leieslagherdenking werd ook het pas verschenen boek “Kuurne tijdens Wereldoorlog II” (Noël Bruneel) aan het publiek voorgesteld en werd een expo gehouden met allerlei militaire voorwerpen, gebruikt tijdens W.O. II..