Het Vredespad

Vredespad

Ter herdenking van de slag aan de Leie werd een vredespad, gemaakt in samenwerking met de Kuurnse Basisscholen, aangelegd en ingehuldigd op 23 mei 2008
 
Het vijfde en zesde leerjaar van alle plaatselijke lagere scholen namen deel aan een historische wandeling op de plaats van de Leieslag gevechten in mei 1940. Op vrijdag 23 mei, de dag voor de 68ste verjaardag volgde het hoogtepunt met de inhuldiging van een nieuw vredespad aan het oorlogsmonument aan de Leie en Heulebeek. Er werd ook een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers die vielen tijdens de veldtocht, en zongen voor een toekomst vol vrede "the song of peace".
Het vredespad is gerealiseerd door alle kinderen van de plaatselijke scholen. de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar beschilderden een voetpadtegel waarmee het vredespad geplaveid wordt in de omgeving van het vredesmonument.

Historische wandeling

Al verschillende jaren zijn er pogingen om de gemeentelijke herdenking van de Leieslag 1940 een toekomst te geven. Het aantal overlevende getuigen van deze gebeurtenissen neemt elk jaar af, maar een aantal organisaties vinden het belangrijk dat de jeugd niet vergeet welke feiten zich in 1940 aan de Leie afspeelden.
De plaatselijke basisscholen. staken de koppen bijeen om een ernstige stap in die richting te zetten. Met de medewerking van de heemkundige kring Cuerna, het gemeentebestuur, het museum aan Leiemeers, de brandweer en de gemeentewerklieden kregen 350 leerlingen deze week les op de plaats van de feiten.
Onder het thema Oorlog en Vrede maakten de derde graad klassen een historische wandeling. Op het gemeentelijk grondgebied werden 45 gesneuvelde Duitse militairen begraven. Er werden twee inwoners, Diana Vandevijvere en Napoleon Herman, en zes vluchtelingen gedood tijdens de beschieting van de gemeente Kuurne.

Noël Derez van Cuerna verhaalde aan de leerlingen van de derde graad van de plaatselijke lagere scholen het wedervaren van de 3de cornpagnie van het 12de Linie tussen de Hoeve Vanhaecke en de grens met Kortrijk op 24 rnei 1940. Noël vertaalde recent het dagboek van soldaat Henri Doppée die er dertien makkers zag sneuvelen en de andere werden gevangen genomen.

Voorbij het haventje van de watersportvereniging vertelde Leo Carly wat zich daar in mei 1940 vooral in de achtertuinen van de Harelbeeksestraat afspeelde.
Jozef Callens nam die taak over voor de omgeving van de Banniolens waar de Duitsers over de Leie geraakten.
Ten slotte toonde Noël Bruneel in de omgeving van de vroegere woning en bedrijf van Eugène Vanwonterghem, nu Stroomop, nog een aantal merkbare sporen van de beschietingen in de huisgevels. Het uitgebreide verhaal van de Leieslag door Henri Doppée, later een befaamd Brussels postzegelontwerper werd uit het frans vertaald door Noël Derez en in een met foto’s geillustreerde brochure uitgeven door Cuerna en is verkrijgbaar bij de mensen van de heemkundige kring. (JPDK 2008)