Herdenking 24 mei 2019

Elk jaar verenigen de gemeente Kuurne, het gemeentelijk Leieslagcomité en het Bataljon 12de Linie - Prins Leopold – 13de Linie zich om ‘De Slag aan de Leie’ te herdenken. Tijdens deze gevechten in Kuurne werden talrijke burgers gedood en verloren 147 Linie soldaten het leven voor de verdediging van ons vaderland, Kuurne, zijn bevolking en vrede. Dit jaar zijn we aan de 73ste herdenking toe en is het 79 jaar geleden dat deze slag plaats vond.

Deze plechtigheid heeft plaats op vrijdag 24 mei 2019

  • 10:00 uur Herdenkingsviering in de Sint-Michielskerk Kuurne - Opgeluisterd door de Scola Gregoriana - Voorgangers: E.H. Filip Debruyne, E.H. André Herman
  • 11:00 uur Openingsceremonie met inplaatsstelling van het Vaandel op het Weggevoerdenplein - In aanwezigheid van het Bataljon 12de Linie Prins Leopold - 13de Linie en opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.
  • 11:10 uur Optocht naar Leiemonument
  • 11:20 uur Ontvangst Vleugeladjudant Zijne Majesteit de Koning
  • 11:30 uur Bloemenhulde aan het Leiemonument in aanwezigheid van dhr. Aimé Acton, laatste getuige van deze veldslag
  • 11:45uur Optocht naar het Marktplein met een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van het 12de Linieregiment in de 12de Liniestraat
  • 12:00 uur Slotplechtigheid op het Marktplein

 

We doen een oproep tot alle verenigingen, aanwezig te zijn met vaandel tijdens deze plechtigheid. Tevens zou u ons ten zeerste verblijden met het neerleggen van een bloementuil aan het Leiemonument als eerbetoon aan de gesneuvelden.
Gelieve uw deelneming met vlag en/of met bloemen aan te kondigen middels een mailtje aan info@leieslagkuurne.be
De verenigingen staan zelf in voor het aankopen van een bloementuil met bijhorend lint met de naam van de vereniging.