Leon Lietaert

Op maandag 18 oktober 1943 overleed in Duitsland (Bavariastrasse 9, München) Leon Lietaert. Hij was twintig jaar en werd als verplicht tewerkgestelde naar Duitsland gestuurd. Het was de ongehuwde broer van onderwijzer André Lietaert en woonde in de Kortrijkstraat 35. Hij overleed tengevolge van difertie (keelkroep). De dokter vond niet de nodige tijd om hem te onderzoeken en de volgende dag was hij overleden.