Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Vaandel

Vaandel

Het vaandel draagt de volgende citaten: « LUIK – ANTWERPEN – DIKSMUIDE – IJZER – MERCKEM – STADENBERG – DE LEIE – VELDTOCHT 1914-1918 – DE LEIE 1940. Hij is gedecoreerd met het vuurkoord van de orde van Leopold 2de klasse en ontving van Koning Albert I zelf het kruis van ridder in de Leopoldsorde.
Door de talrijke verdiensten van het 12de Linie tijdens de veldtocht van 1914-1918, werd ons vaandel gekozen om deel te nemen aan het groot defilé in New York in 1919, hij defileerde ook in 28 andere steden in de Verenigde Staten, hij was ook aanwezig op het beroemd defilé van de Overwinning in Parijs in 1919, hierbij vergezeld door de nationale held van 1914, die ook wereldberoemd werd, onze oude korpscommandant, de Luitenant-Generaal Baron Jacques de Dixmude.
Op 24 mei 1940, na drie dagen hardnekkig gevecht tot verdediging van de Leie tegen een aanhoudend sterker wordende vijand, ontvangt het 12e order tot aftocht.
In de namiddag van deze beslissende dag, tijdens de veldtocht, waren eerst vijandelijke doorsijpelingen gebeurd op de linkervleugel, daarna rechts en langs achteren, door het feit dat Kortrijk "open stad" was verklaard, waardoor dan het regiment ten zeerste met omsingeling was bedreigd.
Om 23.00 uur, het ogenblik van de aftocht, was de toestand zeer hachelijk. De vaandrig, die vreesde voor zijn schat, nam een stoutmoedig besluit: hij deed het laken van de stok, en wond het rond zijn lijf onder zijn soldatenvest, vernietigde de stok en gooide het bronzen garnituur, die er op stond en die te zwaar en te belemmerend was om in dergelijke omstandigheden te worden meegenomen, in een sloot langs de Brugsesteenweg.
Na de oorlog werden door oud-soldaten van het 12e opzoekingen gedaan om die garnituur terug te vinden, doch vruchteloos.
Op zekere dag, toen Michel Lefèvre van Hulste, hulpkantonnier, de sloten van de Brugsesteenweg aan het onderhouden was op de "Stokerij" werd zijn aandacht getrokken door een vuile massa, die door haar gewicht zijn nieuwsgierigheid prikkelde.
Hij nam die mee en, na ze gereinigd te hebben, gaf hij die aan Gerard Leconte, burgemeester van Kuurne. Deze laatste had de verrassing en de vreugde te kunnen vaststellen dat het de bronzen garnituur betrof van de vaandelstok van het 12de Linie.Delegatie gemeente Kuurne
Op 6 augustus 1952, ter gelegenheid van een wapenshow met de hoge tegenwoordigheid van luitenant-Generaal Ivan Gérard, kommandant van het 12e in 1940, en van hoge militaire personaliteiten van het bezettingsleger, overhandigde een afvaardiging van de gemeente Kuurne dit glorierijk teken aan de majoor Carbonelle, kommandant van het 12e Linie te Unna, in Westfalen, waar de eenheid in garnizoen lag.